Dostupnost autobusem

300 m od chaty se nachází zastávka Hluchová konečná. Časté přestupy v Bystřici, či v Nýdku.

Pozor, některé spoje končí na zastávce – Setinka (od zastávky Hluchová – konečná ještě 3 km).

Aktuální jízdní řád:

IDOS

Zpět